We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

CESS Grants

The Centre of Excellence in Social Sciences grant competition is aimed at researchers at the University of Warsaw who conduct research in the social sciences.
In the first edition of the competition, awarded in December 2023, the following projects were funded:

 • Title of the project: Efekt “gorącego powietrza”, długoterminowa zmiana czy stabilność? Dynamika postaw, preferencji i zachowań wobec uchodźców w kontekście wojny na Ukrainie i kryzysu uchodźczego
  Applicant: dr hab. Natalia Garner, Faculty of Political Science and International Studies
  Allocated funds: 78 755,00 PLN
 • Title of the project: Konsekwencje zawodowe związane z wprowadzeniem polityki godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez dyrektywę UE dotyczącą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
  Applicant: dr hab. Anna Matysiak, Faculty of Economic Sciences
  Allocated funds: 80 000,00 PLN
 • Title of the project: Biznes w nowym kraju: strategie migrantek oraz infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości w Polsce i Włoszech
  Applicant: mgr Ksenyia Homel-Ficenes, Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation
  Allocated funds: 78 537,00 PLN
 • Title of the project: Kto ceni prywatność w sieci? Wpływ znajomości rynku, przekonań i doświadczenia użytkowania na wycenę prywatności w Internecie
  Applicant: dr Wiktor Budziński, Faculty of Economic Sciences
  Allocated funds: 77 700,00 PLN
 • Title of the project: Wpływ opowieści na postawy wobec emigracji i osobiste aspiracje migracyjne
  Applicant: dr Zuzanna Brunarska, Centre of Migration Research
  Allocated funds: 70 795,06 PLN
 • Title of the project: Żarty o Auschwitz — humor jako narzędzie do wyrażania uprzedzeń czy ochrony przed traumą
  Applicant: dr Mikołaj Winiewski, Faculty of Psychology
  Allocated funds: 80 000,00 PLN
 • Title of the project: Symulacja złożonych i przestrzennych eksperymentów wyboru: Wykorzystanie danych GIS i danych ankietowych do kompleksowej wyceny kapitału naturalnego w Polsce
  Applicant: mgr Katarzyna Zagórska, Faculty of Economic Sciences
  Allocated funds: 80 000,00 PLN
 • Title of the project: Klasy społeczne i podziały polityczne w Polsce – ujęcie relacyjne
  Applicant: dr Tomasz Warczok, Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation
  Allocated funds: 75 387,00 PLN