Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Red Giant

Realizacja projektu „Red Giant” w Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych jest elementem Działania I.1.2. „Doskonali naukowcy dla doskonałości naukowej” Programu IDUB. Celem Działania I.1.2. jest zbudowanie na Uniwersytecie Warszawskim zdolności do prowadzenia wysokiej jakości badań w obszarze nauk społecznych poprzez utworzenie zespołu doskonałych młodych naukowców prowadzonych przez doświadczonego naukowca („Red Giant”) o wysokiej zdolności do stymulowania działań badawczych i zarządzania małymi zespołami.

Tematem projektu realizowanego przez zespół „Red Giant” w CESS jest badanie sposobów wykorzystywania i efektów platform mediów społecznościowych oraz środowiska internetowego w szerszym ujęciu. Nacisk kładziony jest na algorytmy rekomendacji, wybór informacji, ekspozycję i ekspresję oraz wpływ na dyskurs internetowy, polaryzację, dezinformację i zaangażowanie. Projekt łączy tradycyjne metody nauk społecznych (np. eksperymenty, ankiety) z metodami obliczeniowymi i audytami algorytmicznymi, a także dużymi modelami językowymi do badania komunikacji internetowej.

Zespół badawczy

prof. Magdalena Wojcieszak

Magdalena Wojcieszak (Ph.D. U. of Pennsylvania) jest profesorem nauk o komunikacji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis oraz badaczką w Amsterdam School of Communication Research, na Uniwersytecie w Amsterdamie, gdzie kieruje grantem ERC EXPO.

Jej badania koncentrują się na tym, jak ludzie dobierają informacje polityczne w obecnym środowisku medialnym oraz na wpływie tych wyborów na demokratyczne postawy, przekonania i zachowania. Bada również wpływ środków masowego przekazu, nowych technologii informacyjnych i różnych komunikatów na skrajności, polaryzację, tolerancję i sposób postrzegania. Obecnie prof. Wojcieszak pracuje nad określeniem stopnia występowania zjawiska “interest bias” i “political bias” w algorytmach rekomendacyjnych oraz zaproponowaniem rozwiązań minimalizujących to zjawisko, zwłaszcza w kontekście promowania dostępu do wysokiej jakości wiadomości i zróżnicowanych treści politycznych w Internecie.

Prof. Wojcieszak jest (współ) autorką ponad 70 artykułów w recenzowanych czasopismach, jest redaktorką naczelną Journal of Communication i zasiada w radach redakcyjnych siedmiu recenzowanych czasopism. Otrzymała kilka nagród za działalność dydaktyczną i badawczą (w tym 2016 Young Scholar Award od International Association of Communication).

Prof. Wojcieszak jest członkinią Komitetu dezinformacji przy Social Science One, pierwszego jak dotąd partnerstwa między badaczami akademickimi a platformami mediów społecznościowych, a także niezależnego partnerstwa badawczego między naukowcami a Facebookiem na rzecz badania wpływu Facebooka i Instagrama na kluczowe postawy i zachowania polityczne podczas wyborów w USA w 2020 roku.