Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Doktorancki Klaster Migracyjny

Klaster Migracyjny jest oddolną inicjatywą doktorancką wspieraną instytucjonalnie przez Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych UW (CESS) oraz trzy szkoły doktorskie UW (Szkołę Doktorską Nauk Społecznych, Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych oraz Międzydziedzinową Szkołę Doktorską). Celem Klastra jest wspieranie rozwoju naukowego doktorantów pracujących w obszarze migracji poprzez wymianę doświadczeń i współpracę.

Klaster Migracyjny to przestrzeń, w której doktoranci mogą:

  • dzielić się swoją wiedzą, korzystać z wzajemnego wsparcia i konsultacji,
  • prezentować i konsultować swoje zainteresowania i plany badawcze, podejścia metodologiczne i narzędzia, fragmenty doktoratów, wstępne wersje artykułów i propozycje projektów,
  • dzielić się swoimi pasjami badawczymi, a także wątpliwościami i dylematami,
  • pogłębiać swoją wiedzę na konkretne tematy (np. poprzez spotkania z ekspertami z UW, prezentacje wyników badań prowadzonych przez zewnętrzne instytucje badawcze, dyskusje),
  • wspólnie planować i organizować wydarzenia (otwarte lub zamknięte) o charakterze naukowym lub popularnonaukowym (np. prezentacje wstępnych wyników swoich badań).

Obecnie Klaster Migracyjny organizuje comiesięczne seminaria oraz szkołę letnią poświęconą teoriom i metodom migracji, która odbędzie się we wrześniu 2023 r.